•  09196591361
 •  DeltaDl.com@gmail.com

نرم افزار

موبایل

گرافیک

کتاب الکترونیکی

چند رسانه ای

نمونه سوال

مقالات

بررسی اثر بخشی و بهره وری کارکنان در افزایش تولید و بهبود راندمان شرکت ها

 • 14 اکتبر 2019

مشخصات محصول

 • قیمت فایل: ۸,۰۰۰ تومان
 • فرمت فایل: DOC
 • حجم: 700 کیلوبایت

بررسی اثر بخشی و بهره وری کارکنان در افزایش تولید و بهبود راندمان شرکت ها

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثربخشی و بهره وری کارکنان در افزایش تولید و بهبود راندمان شرکت پرداخته شده است ، برای بررسی موضوع پس از تعیین جامعه آماری ، حجم نمونه با استفاده از فورمول کوکران محاسبه شده و سپس فرضیه پژوهش ایجاد شده است.

فرضیه ها عبارت است از : 1 -  افزایش اثربخشی و بهره وری در کارکنان موجب افزایش تولید شرکت می گردد . داده ها با استفاده از پرسشنامه بهره وری جمع آوری شده ، داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری Spss و روش آماری T-Student  مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت فرضیه مورد تائید قرار گرفته و مشخص شد که میان اثربخشی و بهره وری کارکنان و افزایش تولید و بهبود راندمان رابطه معنی دار وجود دارد .


مشخصات

 • فرمت فایل: DOC
 • تاریخ انتشار: 1398/06/25
 • مجوز: غیر رایگان
 • رمز: www.deltadl.com
 • حجم: 700 کیلوبایت
پرداختخرید

تاریخ و ساعت

 • مناسبت های روز:

نظرسنجی ها

دوست دارید سایت ما بیشتر چه مطالبی منتشر کند؟

مشاهده نتایج

در حال بارگذاری ... در حال بارگذاری ...