• پيامبر اكرم(ص): آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است .
  • پيامبر اكرم(ص): خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعارا از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد .
  • پيامبر اكرم(ص): وقتي خداوند بندهاي را دوست دارد ، دنيا را از او منع ميكند چنانكه شما مريض خويش را از نوشيدن آب منع ميكنيد .
  • پيامبر اكرم(ص):بر امت خويش بيش از هر چيز از هوس و آرزوي دراز بيم دارم .
رفتار با نوجوانان پرخاشگر

نحوه رفتار با نوجوانان پرخاشگر

گاهی اوقات بحث و اختلاف نظر بخش مهمی از زندگی خانوادگی (به خصوص در طول سال های نوجوانی فرزندان) را تشکیل و حتی به عنوان یک رخداد معمول در بین اعضا رخ می دهد. اما اگراین امر در خانواده ها بیشتر ادامه یابد ممکن است منجر به پرخاشگری کلامی یا فیزیکی شود. از این رو شناخت راه های رفتار با نوجوانان پرخاشگر ضروری است.  شما را در دستیابی به راهکارهای مهم برای رفتار با نوجوانان پرخاشگر یاری می دهد.

(بیشتر…)

تبلیغات