• گوته: استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی.
  • شکسپیر: اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم.
  • ارد بزرگ: ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش.
  • روسو : بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست.

6 راهکار مناسب و کارآمد برای غلبه با ترس

باید بدانید شکست شما را عقب نگه نمی دارد بلکه این احساس ترس از شکست است که در مسیر راه تان قرار می گیرد. حقیقت این است که عدم شکست برابر با خطر نکردن است و گاهی خطر کردن موفقیت های با ارزشی را موجب می شود.

(بیشتر…)

رهایی ازترس

راز شگفت انگیز رهایی ازترس

برای مدیریت این احساس چه کارهایی می توان انجام داد؟چگونه به آن اجازه دهیم که از ما فردی قوی در زندگی کاری مان بسازد؟ برای این کارها از ایده های زیر بهره مند شوید

(بیشتر…)

نکات ضروری برای مواجهه با ترس

8 نکته ضروری برای مواجهه با ترس

«از شکست نهراسید و از انجام دادن کارهای جدید امتناع نکنید. ناراحت کننده ترین و بدترین مرور زندگی شامل سه توصیف است: می توانستم داشته باشم، ممکن بود داشته باشم و باید داشته باشم».

اغلب ما ترس، نگرانی، شک و تردید را به زندگی خود راه می دهیم. ما به آنها اجازه می دهیم تا شادی، خواب و رویاهای ارزشمند مان را مختل کنند.

اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید و رویاهای خود را تحقق بخشید، باید آرزو کنید که با یک جهش مفید از ترس هایتان رها شوید. بیشتر ما از احساس موفقیت و تلاش برای برتری به خاطر ترس از شکست، احساس خجالت، آسیب زا بودن و یا مورد تمسخر قرار گرفتن دست می کشیم.

(بیشتر…)

تبلیغات