•  09196591361
  •  DeltaDl.com@gmail.com

نرم افزار

موبایل

گرافیک

کتاب الکترونیکی

چند رسانه ای

نمونه سوال

مقالات

آخرین مطالب

بازیهای رایانه ای

بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای بر عزت نفس نوجوانان

چکیده :

در این پژوهش رابطه میان استفاده بیش از حد از بازیهای رایانه ای بر اضطراب و عزت نفس کودکان و نوجوانان بررسی شده است ، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پسران  بین 7 الی 15 سال میباشد که از میان آنها 30 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیده ، فرضیه تحقیق : میان استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای و اضطراب و عزت نفس کودکان و نوجوانان رابطه معنی دار وجود دارد  .

(بیشتر…)

شیوه زندگی کارگران صنایع

بررسی رابطه شیوه زندگی کارگران صنایع ایران بر میزان بهره وری آنها

چکیده :

در این تحقیق به بررسی رابطه میان شیوه زندگی کارگران صنایع ایران و میزان بهره وری آنها خواهیم پرداخت ، برای سنجش شیوه زندگی از آزمون شیوه زندگی لوگان رایت استفاده شده است که یک نمونه از این آزمون در پیوست موجود است ، این آزمون شامل 43 سئوال میباشد که پس از تعیین جامعه آماری به تعداد 130 نفر شامل ( 70 نفر از زنان و 60 نفر از مردان ) شاغل در صنایع ایران و تعیین نمونه گیری ، آمار بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج تحقیق بدست آمد .

امنیت شغلی و استرس کارکنان

بررسی رابطه میان امنیت شغلی و استرس کارکنان 

چکیده :

در این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر امنیت شغلی و استرس کارکنان در صنعت بیمه بر استرس نیروی انسانی ایران پرداخته شده است ، برای بررسی موضوع ابتدا دو فرضیه ایجاد شده است که عبارتند از : 1 – افزایش امنیت شغلی در صنعت بیمه موجب افزایش استرس نیروی انسانی می گردد   ، 2 – افزایش امنیت شغلی در صنعت بیمه موجب کاهش حجم استرس نیروی انسانی می گردد .   نظام آینده چه در بخش سیاسی و چه در عرصه اقتصاد و فرهنگ، یک نظام مبهم و ناشناخته محسوب می‌شود و مرحله گذرد از نظام دوقطبی به نظام جدید بین‌المللی که هم‌اکنون بیش از یک دهه از آغاز این مرحله گذشته است، نشان داده که آینده مبهم، و مسیر بسیار پرپیچ و خم و مملو از دست‌اندازهای تکان‌دهنده است.

(بیشتر…)

بررسی عوامل موثر بر بهره وری

بررسی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس کارآیی و اثربخشی کارکنان دولتی

چکیده :

در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس کارآیی و اثربخشی کارکنان دولتی پرداخته شده است ، جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان شاغل در سازمان های دولتی میباشد که از میان آنها 60 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیده ، فرضیه تحقیق : میان عوامل موثر بر بهره وری بر اساس کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان های دولتی رابطه معنی دار وجود دارد .

(بیشتر…)

بررسی رشد اجتماعی کودکان

بررسی رشد اجتماعی کودکان مهدکودک رفته و نرفته در مقطع ابتدایی

چکیده :

بررسی رشد اجتماعی کودکان مهدکودک رفته و نرفته در مقطع ابتدایی ، برای بررسی موضوع پس از مشخص نمودن جامعه آماری و محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، فرضیه ها ایجاد شده اند که عبارتند از :

1 -  میان گذراندن دوره مهد کودک و رشد اجتماعی  دانش آموزان مقطع ابتدایی رابطه معنی دار وجود دارد .

2 - میان گذراندن دوره مهد کودک و رشد اجتماعی  دانش آموزان مقطع ابتدایی رابطه معنی دار وجود ندارد ، جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خودپنداره کودکان صورت گرفته است ، داده ها پس از جمع آوری بر اساس نام خانوادگی و بر اساس دو گروه مهدکودک رفته و نرفته طبقه بندی شده و سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار آماری Spss تحلیل شده اند ، در نهایت فرضیه اول مورد تائید قرار گرفته و مشخص شد که میان رشد اجتماعی کودکان مهدکودک رفته و نرفته رابطه معنی دار وجود دارد .

سیستم الکترونیکی بانکها

بررسی تاثیر سیستم الکترونیکی بانکها بر رضایت مشتریان

چکیده :

در این پژوهش به بررسی تاثیر سیستم الکترونیکی بانکها بر رضایت مشتریان پرداخته شده است ، برای بررسی موضوع پس از تعیین جامعه آماری حجم نمونه با استفاده از روش کوکران محاسبه شده و سپس فرضیه ها ساخته شده اند.

(بیشتر…)

 برچسب ها:
  • 28
۸,۰۰۰ تومانخرید

بررسی اثر بخشی و بهره وری کارکنان در افزایش تولید و بهبود راندمان شرکت ها

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثربخشی و بهره وری کارکنان در افزایش تولید و بهبود راندمان شرکت پرداخته شده است ، برای بررسی موضوع پس از تعیین جامعه آماری ، حجم نمونه با استفاده از فورمول کوکران محاسبه شده و سپس فرضیه پژوهش ایجاد شده است.

(بیشتر…)

نقش جنگل

نقش جنگلها در حفاظت از منابع آبی - خاکی

مقدمه
کشور پهناو رایران هم اکنون در شمال کشور حدود 12 میلیون هکتار جنگل دارد. که عموما از جنگل های شمال برداشت چوبی صورت گرفته و در جنگل ها خارج از شمال , چوب برداشت نشده بلکه حفاظت از آنها برای تولید محصولات فرعی و حفاظت آب و خاک است. ارزش چوب جنگل های شمال کشور بالغ بر 200 میلیارد ریال برآورداورد می شود که این میزان به غیر از ارزش های زیست محیطی آن است. این موضوع می تواند مؤید این مطلب باشد که جنگل می تواند نقش بسیار والائی در شکوفایی هر چه بیشتر در اقتصاد بدون صنعت نفت کشور ایفا نماید.

(بیشتر…)

ناتو

بررسی ساختار و عملکرد سیاسی - حقوقی ناتو پس از جنگ سرد 

مقدمه:

با توجه به اهمیت نقش ناتو در تاًمین امنیت جهانی ،ضرورت انجام تحقیقات بیشتری متناسب با تحولات انجام گرفته بیش از پیش احساس می شود که در تحقیق حاضر سعی شده است تحولات ساختاری و عملکردی ناتو پس از جنگ سرد بررسی شود.

 برچسب ها:
  • 21
۸,۰۰۰ تومانخرید
تحمل استرس

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

مقدمه:

دانشجویان در جامعه ای زندگی می کنند که مشخصات بارز آن را می توان افزایش جمعیت ، شهر نشینی گسترش موسسات و پیچیدگی تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش انسانها و مخصوصاً دانشجویان را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو و تلاش بیشتر وادار شوند . از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روز افزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مسمر الثمر نخواهد بود .

(بیشتر…)

پرفروش ترین محصولات

تاریخ و ساعت

  • مناسبت های روز:

نظرسنجی ها

دوست دارید سایت ما بیشتر چه مطالبی منتشر کند؟

مشاهده نتایج

در حال بارگذاری ... در حال بارگذاری ...